Skip to content

provetlodz@gmail.com

ul. Bartoka 23, lok 4, 92-547 Łódź

KARDIOLOGIA

Endoskopia

Oferujemy pełen zakres badań endoskopowych z możliwością pobrania materiału do badań histopatologicznych lub mikrobiologicznych oraz nieinwazyjne usuwanie ciał obcych z żołądka.

Wykonujemy:

  • Bronchoskopię
  • Rinoskopię
  • Gastrokopię
  • Kolonoskopię
  • Artroskopię
  • Z sukcesami stosujemy osocze bogato płytkowe w przypadkach nieoperacyjnych oraz w celu wspomagania leczenia chirurgicznego.