Skip to content

provetlodz@gmail.com

ul. Bartoka 23, lok 4, 92-547 Łódź

PASZPORTY I CHIPY

PASZPORTY I CHIPY

Mikroczipy
Czipujemy psy, koty, fretki mikroczipami spełniającymi normy UE. Każde zaczipowane u nas zwierzę zostaje zarejestrowane w ogólnoświatowej bazie www.safe-animal.eu. Mikroczip może być założony u zwierzęcia w każdym wieku. Jest on niezbędny przy wyjazdach zagranicznych oraz ułatwia identyfikację znalezionego zwierzęcia.
Paszporty
Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do znajomości wymogów obowiązujących w danym kraju, które musi spełnić przy przewozie zwierzęcia za granicę. Obowiązkiem lekarza weterynarii jest spełnienie tych wymogów i wydanie prawidłowo wypełnionego paszportu.
Informacje dotyczące przewozu zwierząt do krajów UE oraz do krajów trzecich zamieszczone są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl w zakładce podróże ze zwierzętami.